Brouwerij De Glazen Toren 20 jaar!!

                 2004 – 2024

wordt gevierd met een uniek feestbier. Hou het in de gaten!

Export

Buitenland

Een doorgedreven exportpolitiek

Brouwerij De Glazen Toren had bij zijn ontstaan onmiddellijk te maken met een sterk verzadigde Belgische biermarkt. Om deze reden werd zo snel mogelijk getracht dit probleem aan te pakken via een doorgedreven exportpolitiek. Thans zijn onze bieren te verkrijgen in meer dan tien landen, verspreid over een groot deel van de wereld. Wij werken in die landen samen met belangrijke lokale partners, die instaan voor een verdere verspreiding. Het transport voldoet aan de strengste eisen wat de conditionering van het bier betreft. Zo moet transport over zee in gekoelde tanks, of containers in het schip, bewaard onder de waterlijn. Vrachtwagens met koeling zijn vereist voor zuiderse landen. Stelregel voor de brouwerij is dat het bier geen enkel kwaliteitsverlies mag ondergaan omwille van de reis.

Buitenland

Een doorgedreven exportpolitiek

Brouwerij De Glazen Toren had bij zijn ontstaan onmiddellijk te maken met een sterk verzadigde Belgische biermarkt. Om deze reden werd zo snel mogelijk getracht dit probleem aan te pakken via een doorgedreven exportpolitiek. Thans zijn onze bieren te verkrijgen in meer dan tien landen, verspreid over een groot deel van de wereld. Wij werken in die landen samen met belangrijke lokale partners, die instaan voor een verdere verspreiding. Het transport voldoet aan de strengste eisen wat de conditionering van het bier betreft. Zo moet transport over zee in gekoelde tanks, of containers in het schip, bewaard onder de waterlijn. Vrachtwagens met koeling zijn vereist voor zuiderse landen. Stelregel voor de brouwerij is dat het bier geen enkel kwaliteitsverlies mag ondergaan omwille van de reis.

Buitenland

De afzetmarkt

Hover over de landen om meer informatie terug te vinden.